Acetone GC Plus 7,00LMF

Back
Catalog number: 65830-7L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Acetone
Velikost balení: 7L
Teplota skladování: RT
Typ balení: Steel Drum
CAS: 67-64-1

Poznámka: Dostupnost výrobků a doba dodání.
Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Upozornění: Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání je prodej uvedené chemikálie možný jen po zaslání vyplněného "Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin", který naleznete zde: www.labicom.cz/o-nas/legislativa. Vyplněné prohlášení zašlete na email: objednavky@hpst.cz.