2-Propanol CHROMASOLV® for pesticide residue analy

Back
Catalog number: 34486-4X2.5L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: 2-Propanol CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis
Další názvy: sec-Propyl alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl alcohol
Registrační číslo CAS: 000067-63-0

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.8% (GC)
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,785
Teplota vzplanutí: 12 °C
MW: 60,1
Vzorec: (CH3)2CHOH
GHS-piktogramy: GHS07;GHS02
H-věty: H225;H319;H336
P-věty: P260;P280;P308 + P313;P305 + P351 + P338;P304 + P340
Velikost balení: 4 x 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.