Webinář: Novinky a trendy Agilent Technologies 2022

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022

Přehled

Název: Novinky a trendy Agilent Technologies 2022

Registrace

Filtrovat dle přednášejícího
CHROMATOGRAFIE
N. Jeřábková - Úvodní slovo
N. Jeřábková (Altium) (9. 11. 2022)
J. Zrostlíková - Zvyšte IQ Vašeho LC/MS trojitého kvadrupólu: Nový Agilent 6475
J. Zrostlíková (Altium) (9. 11. 2022)
I. Palíková - Vícemodální HPLC fáze v nabídce společnosti HPST
I. Palíková (Altium) (9. 11. 2022)
A. Vernerová - Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent
A. Vernerová (Altium) (9. 11. 2022)
M. Juríček - Novinky v zákaznických školeních – Agilent University
M. Juříček (Altium) (9. 11. 2022)
F. Hubatka - Komplexní analýza proteonanoliposomových rekombinantních vakcín s využitím gelové permeační chromatografie Agilent 1260 Infinity II Bio-SEC Multi-Detector
F. Hubatka (C2P NEXARS) (9. 11. 2022)
J.Dolinová - Automatizace v přípravě vzorků pro analýzy PFAS ve vodách – nabídka výrobce LCTech
J. Dolinová (Altium) (9. 11. 2022)
R. Penížková - Novinky v GCMSD Inteligentní hmotnostní detektory a HYDROINERT ionotový zdroj
R. Penížková (Altium) (9. 11. 2022)
P. Lucero - Py GC MS analysis of organic binders in Cultural Heritage
P. Lucero (UPOL) (9. 11. 2022)
D. Sander - Agilent Capillary Flow Technology – technologie kapilárního proudění Agilent
D. Sander (Altium) (9. 11. 2022)
M. Háková - nGauge – mikroskopie atomárních sil na čipu
M. Háková (Altium) (9. 11. 2022)
J. Dolinová - SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití - Biotage
J. Dolinová (Altium) (9. 11. 2022)
I. Novotný - Portály LabRulezGCMS a LabRulezLCMS: Vytvořte si profil, propojte se, dejte osobě vědět
I. Novotný (LabRulez s.r.o.) (9. 11. 2022)
ATOMOVÁ SPEKTROSKOPIE
J. Marek - Úvodní slovo
J. Marek (Altium) (9. 11. 2022)
M. Háková - Novinky v molekulové spektroskopii Agilent
M. Háková (Altium) (9. 11. 2022)
J. Marek - ICP - OES 5800 a 5900
J. Marek (Altium) (9. 11. 2022)
J. Dolinová - Nové typy výrobníků čisté a ultračisté vody německého výrobce Stakpure
J. Dolinová (Altium) (9. 11. 2022)
J. Marek - ICP - MS Agilent
J. Marek (Altium) (9. 11. 2022)
M. Háková - nGauge – mikroskopie atomárních sil na čipu
M. Háková (Altium) (9. 11. 2022)
T. Fojtík - Aplikační výhody ICPMS QQQ
Tomáš Fojtík (9. 11. 2022)
I. Palíková - Drobné laboratorní přístroje a spotřební materiál pro Vaši laboratoř
I. Palíková (Altium) (9. 11. 2022)
M. Juríček - ICP MS jako detektor ve speciační analýze
M. Juříček (Altium) (9. 11. 2022)
T. Fojtík - Kovy vzácných zemin REE jako analyt nebo interferent při analýze pomocí ICPMSSQ vs ICPMSQQQ
Tomáš Fojtík (9. 11. 2022)
J. Marek - Mikrovlnné vysokotlaké rozkladné systémy PreeKem
J. Marek (Altium) (9. 11. 2022)
I. Novotný - Portály LabRulez GCMS, LCMS, ICPMS
I. Novotný (LabRulez s.r.o.) (9. 11. 2022)
BUNĚČNÁ BIOLOGIE A MIKROSKOPIE S PŘESAHEM DO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
Z. Halbhuber - Úvodní slovo
Z. Halbhuber (Altium) (9. 11. 2022)
B. Kobidová - NIKON
B. Kobidová (Altium) (9. 11. 2022)
V. Navrátil - Multiplexní detekce respiračních virů ze slin a stěrů bez nutnosti izolace RNA
V. Navrátil (Diana Biotechnologies) (9. 11. 2022)
R. Šíma - Praktické zkušenosti z používání soupravy DBdirect™ COVID 19 Multiplex RT-PCR Kit (Diana Biotechnologies) pro přímou diagnostiku Covid-19 ze slin bez nutnosti izolace RNA
R. Šíma (Bioptická laboratoř s.r.o.) (9. 11. 2022)
I. Adamová - Přivítejte umělou inteligenci ve Vaší laboratoři
I. Adamová (Altium) (9. 11. 2022)
G. Minárik Efektívne využitie celogenómového sekvenovania s nízkym
G. Minárik (Medirex a.s.) (9. 11. 2022)
P. Lněnička - SureSelect univerzální nástroj pro cílenou analýzu genomu a transkriptomu
P. Lněnička (Altium) (9. 11. 2022)
P. Vácha - Možnosti automatizace diagnostiky založené na masivně paralelním sekvenování
P. Vácha (Altium) (9. 11. 2022)
T. Hron - Analýza a interpretace sekvenačních dat - Kde jsme a kde chceme být
T. Hron (Altium) (9. 11. 2022)