Webinář: Novinky a trendy Agilent Technologies 2021

Novinky a trendy Agilent Technologies 2021

Přehled

Název: Novinky a trendy Agilent Technologies 2021

Registrace

Shrnutí

Upozornění: Po odeslání registračního formuláře obdržíte e-mail s odkazem na záznam webináře. Pokud jste e-mail s odkazem neobdrželi, zkontrolujte, zda není ve SPAMU, a pokud ne, kontaktujte nás.

Seminář byl rozdělen do 3 sekcí:

Sekce: CHROMATOGRAFIE

 • Úvod (10 min), N. Jeřábková, HPST
 • LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (30 min), O. Lacina, HPST
 • Agilent Bio-LC portfolio (15 min), J. Kovář, HPST
 • Analytické portály LabRulez a jejich přínos pro uživatele Agilent Technologies (20 min)
 • Nový Agilent Headspace 8697 (10 min), D. Sander, HPST
 • Využití techniky Py-GC/MS pro stanovení mikroplastů (15 min), R. Penížková, HPST
 • Biomarker discovery: Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (30 min), Laura McGregor, SepSolve Analytical, UK
 • Instrumentace Purge&Trap pro stanovení těkavých organických látek (15 min), R. Penížková, HPST
 • Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST
 • Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent (15 min), M. Háková, HPST
 • Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (25 min), K. Hanišová, HPST
 • Spotřební materiál, chemikálie a standardy pro stanovení PCB a Dioxinů (15 minut), I. Palíková, HPST
 • Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech (20 min), J. Dolinová, HPST
 •  Aktuality v oblasti servisních činností, servisních smluv a zákaznických školení (10 min), M. Juříček, HPST 

Sekce: ATOMOVÁ SPEKTROSKOPIE

 • Úvod a představení novinky Agilent ICP-MS 7850 – novinka (30 min), J. Marek, HPST
 • Praktické aplikační výhody HW a SW ICP-MS Agilent (ISIS3, UHMI) (30 min), T Fojtík, HPST
 • Agilent MassHunter 5.1 (ukázka nového ICP-MS softwaru) (5 min), T. Fojtík, HPST
 • Představení Agilent 5800 & 5900 ICP-OES (18 min), J. Marek, T. Fojtík, HPST
 • Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST
 • Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent  (15 min), M. Háková, HPST
 • Ultra stopová analýza rtuti ICP-OES (10 min), T. Fojtík, HPST
 • Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem – novinka (15 min), J. Marek, HPST
 • První praktické zkušenosti PreeKem TOPEX+ (15 min), J. Rohovec, Geologický ústav AV ČR
 • Příprava vzorků od A do Z (20 min), I. Palíková, HPST
 • Savillex VC Ultra - myčka nádobí pro stopovou analýzu kovů – novinka  a Savillex - Příprava ultra čistých kyselin (5 min), J. Marek, HPST

 

Sekce BUNĚČNÁ BIOLOGIE A MIKROSKOPIE

 • Úvod – představení HPST (5 min), Z. Halbhuber, HPST
 • Moderní zobrazovací metody v biomedicíně: jak uvidět neviditelné (10 min), P. Hozák, UMG AV ČR
 • Mikroskopy a obrazová analýza v laboratořích buněčné biologie (15 min), O. Sedlák, Nikon
 • REBUS ESPER - Spatial Omics Without Compromise (15 min), P. Vácha, HPST
 • Agilent Femto Pulse – automatizovaná pulsní elektroforéza (10 min), P. Lněnička, HPST
 • Genomová editace systémem CRISPR-Cas9 a její využití v hematologii (25 min), K. Škvárová Kramarzová, 2. LF UK a FN Motol
 • Pokročilé zobrazování pro každého – inspirace z open-access mikroskopické facility (30 min), A. Benda, BIOCEV
 • Kvantitativní analýza živých buněk pomocí Eve Analytics (15 min), B. Kobidová, HPST
 • Jak lze rychle kvantifikovat aktivaci T-lymfocytů?  (15 min), M. Pluskalová, HPST
Filtrovat dle přednášejícího
CHROMATOGRAFIE
Úvod (10 min), N. Jeřábková, HPST
N. Jeřábková (Altium)
LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (30 min), O. Lacina, HPST
O. Lacina (Altium)
Agilent Bio-LC portfolio (15 min), J. Kovář, HPST
J. Kovář (Altium)
Analytické portály LabRulez a jejich přínos pro uživatele Agilent Technologies (20 min)
Nový Agilent Headspace 8697 (10 min), D. Sander, HPST
D. Sander (Altium)
Využití techniky Py-GC/MS pro stanovení mikroplastů (15 min), R. Penížková, HPST
R. Penížková (Altium)
Biomarker discovery: Uncovering hidden compositional changes in breath profiles using TD–GC×GC–TOF MS (30 min), Laura McGregor, SepSolve Analytical, UK
L. McGregor (SepSolve Analytical)
Instrumentace Purge&Trap pro stanovení těkavých organických látek (15 min), R. Penížková, HPST
R. Penížková (Altium)
Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST
J. Dolinová (Altium)
Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent (15 min), M. Háková, HPST
M. Háková (Altium)
Co se skrývá v mém vzorku? Aneb možnosti GC/MS identifikace neznámých látek nejen kapalným nástřikem (25 min), K. Hanišová, HPST
Spotřební materiál, chemikálie a standardy pro stanovení PCB a Dioxinů (15 minut), I. Palíková, HPST
I. Palíková (Altium)
Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech (20 min), J. Dolinová, HPST
J. Dolinová (Altium)
Aktuality v oblasti servisních činností, servisních smluv a zákaznických školení (10 min), M. Juříček, HPST
M. Juříček (Altium)
ATOMOVÁ SPEKTROSKOPIE
Úvod a představení novinky Agilent ICP-MS 7850 – novinka (30 min), J. Marek, HPST
J. Marek (Altium)
Praktické aplikační výhody HW a SW ICP-MS Agilent (ISIS3, UHMI) (30 min), T Fojtík, HPST
Tomáš Fojtík
Agilent MassHunter 5.1 (ukázka nového ICP-MS softwaru) (5 min), T. Fojtík, HPST
Tomáš Fojtík
Představení Agilent 5800 & 5900 ICP-OES (18 min), J. Marek, T. Fojtík, HPST
J. Marek (Altium), Tomáš Fojtík
Laboratorní digestoře v nabídce výrobce Waldner (15 min), J. Dolinová, HPST
J. Dolinová (Altium)
Špičkové UV-Vis-NIR spektrofotometry Agilent (15 min), M. Háková, HPST
M. Háková (Altium)
Ultra stopová analýza rtuti ICP-OES (10 min), T. Fojtík, HPST
Tomáš Fojtík
Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem – novinka (15 min), J. Marek, HPST
J. Marek (Altium)
První praktické zkušenosti PreeKem TOPEX+ (15 min), J. Rohovec, Geologický ústav AV ČR
Příprava vzorků od A do Z (20 min), I. Palíková, HPST
I. Palíková (Altium)
Savillex VC Ultra - myčka nádobí pro stopovou analýzu kovů – novinka a Savillex - Příprava ultra čistých kyselin (5 min), J. Marek, HPST
J. Marek (Altium)
BUNĚČNÁ BIOLOGIE A MIKROSKOPIE S PŘESAHEM DO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
Úvod – představení HPST (5 min), Z. Halbhuber, HPST
Z. Halbhuber (Altium)
Moderní zobrazovací metody v biomedicíně: jak uvidět neviditelné (10 min), P. Hozák, UMG AV ČR
Mikroskopy a obrazová analýza v laboratořích buněčné biologie (15 min), O. Sedlák, Nikon
REBUS ESPER - Spatial Omics Without Compromise (15 min), P. Vácha, HPST
P. Vácha (Altium)
Agilent Femto Pulse – automatizovaná pulsní elektroforéza (10 min), P. Lněnička, HPST
P. Lněnička (Altium)
Genomová editace systémem CRISPR-Cas9 a její využití v hematologii (25 min), K. Škvárová Kramarzová, 2. LF UK a FN Motol
Pokročilé zobrazování pro každého – inspirace z open-access mikroskopické facility (30 min), A. Benda, BIOCEV
Kvantitativní analýza živých buněk pomocí Eve Analytics (15 min), B. Kobidová, HPST
B. Kobidová (Altium)
Jak lze rychle kvantifikovat aktivaci T-lymfocytů? (15 min), M. Pluskalová, HPST
M. Pluskalová (Altium)