Prohlášení - prekurzory výbušnin

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit, že od 1. 2. 2021 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148  (ODKAZ NA PDF) o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Na základě toho nařízení bychom vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého formuláře:

Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin (ODKAZ)

Příloha I – Prekurzory výbušnin podléhající omezení  (ODKAZ pro obě přílohy)

Příloha I – Prekurzory výbušnin podléhající oznamování

Vyplněné prohlášení prosím zašlete na mail: objednavky@hpst.cz 

Na základě vyplněného Prohlášení zákazníka Vám můžeme prekurzory výbušnin podléhající omezení po 1.2.2021 prodat. 

Stáhnout PDF