1-Octanol Reagent Grade, 99%

Back
Catalog number: 112615-2.5L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: 1-Octanol Reagent Grade, 99%
Další názvy: Alcohol C8; Capryl alcohol; Octyl alcohol
Registrační číslo CAS: 000111-87-5

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: 0,99
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,827
Teplota vzplanutí: 80 °C
MW: 130,23
Vzorec: CH3(CH2)7OH
GHS-piktogramy: GHS07
H-věty: H412;H319
P-věty: P280;P273;P305 + P351 + P338;P308 + P313
Velikost balení: 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.