Thallium(I) sulfate purum, >98.0% (RT)

Back
Catalog number: 88290-100G
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Thallium(I) sulfate purum, ?98.0% (RT)
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 007446-18-6

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?98.0% (RT)
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 6,77
Teplota vzplanutí: -
MW: 504,83
Vzorec: O4STl2
GHS-piktogramy: GHS06;GHS08;GHS09
H-věty: H411;H372;H300;H315
P-věty: P280;P260;P273;P301 + P330 + P331;P302 + P352;P308 + P313
Velikost balení: 100g
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.