Nickel(II) nitrate hexahydrate purum p.a., crystal

Back
Catalog number: 72253-1KG
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Nickel(II) nitrate hexahydrate purum p.a., crystallized, ?97.0% (KT)
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 013478-00-7

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?97.0% (KT)
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 2,05
Teplota vzplanutí: -
MW: 290,79
Vzorec: Ni(NO3)2 · 6H2O
GHS-piktogramy: GHS05;GHS07;GHS08;GHS09;GHS03
H-věty: H302 + H332;H315;H318;H372;H272;H410;H360D;H350i;H317;H341;H334
P-věty: P284;P280;P201;P210;P260;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 1kg
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.