1-Butanol 99.9%

Back
Catalog number: 537993-6X1L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: 1-Butanol 99.9%
Další názvy: n-Butanol; Butyl alcohol
Registrační číslo CAS: 000071-36-3

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: 0,999
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,81
Teplota vzplanutí: -
MW: 74,12
Vzorec: C4H10O
GHS-piktogramy: GHS02;GHS07;GHS05
H-věty: H302;H315;H318;H335;H336;H226
P-věty: P260;P210;P243;P280;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313
Velikost balení: 6 x 1L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.