F13010Lithium carbonate PUR 1,00KPF

Back
Catalog number: 13010-6X1KG
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Lithium carbonate purum, ?99%
Další názvy: Carbolithium; Carbonic acid lithium salt
Registrační číslo CAS: 000554-13-2

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 2,11
Teplota vzplanutí: -
MW: 73,89
Vzorec: Li2CO3
GHS-piktogramy: GHS07
H-věty: H319;H302
P-věty: P280;P301 + P330 + P331;P305 + P351 + P338;P308 + P313
Velikost balení: 6 x 1kg
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.