H11513Lead(II)carbonate bas X1,00K##

Back
Catalog number: 11513-6X1KG
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Lead(II) carbonate basic puriss., white lead, ?77% Pb basis
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 001319-46-6

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?77% Pb basis
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 6,7
Teplota vzplanutí: -
MW: 775,63
Vzorec: (PbCO3)2·Pb(OH)2
GHS-piktogramy: GHS09;GHS08;GHS07
H-věty: H302 + H332;H373;H360Df;H410
P-věty: P284;P280;P260;P308 + P313;P304 + P340;P301 + P330 + P331
Velikost balení: 6 x 1kg
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.