Sulfuric acid concentrate for 1L standard solutio

Back
Catalog number: 38291-1EA
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Sulfuric acid concentrate for 1 L standard solution, 1 M H2SO4 (2.0 N)
Další názvy: Sulfuric acid solution
Registrační číslo CAS: 007664-93-9

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?95%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 1,18
Teplota vzplanutí: -
MW: 98,08
Vzorec: H2O4S
GHS-piktogramy: GHS05
H-věty: H290;H314
P-věty: P280;P260;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 1 Each
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.