Acetic acid concentrate for 1L standard solution,

Back
Catalog number: 38050-1EA
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Acetic acid concentrate for 1L standard solution, 0.1 M CH3COOH (0.1N)
Další názvy: Acetic acid solution
Registrační číslo CAS: 000064-19-7

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: -
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): -
Teplota vzplanutí: -
MW: 60,05
Vzorec: C2H4O2
GHS-piktogramy: GHS05
H-věty: H315;H319;H290
P-věty: P280;P234;P302 + P352;P308 + P313;P305 + P351 + P338
Velikost balení: 1 Each
Typ balení: Ampoule

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.