Karl Fischer reagent solution A for pyridine-based

Back
Catalog number: 36116-1L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Karl Fischer reagent solution A for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol)
Další názvy:
Registrační číslo CAS: NOT APPLICABLE

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.9%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 1,01
Teplota vzplanutí: 16 °C
MW: -
Vzorec: -
GHS-piktogramy: GHS05;GHS06;GHS08;GHS02
H-věty: H301 + H311 + H331;H314;H370;H225
P-věty: P284;P280;P260;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 1L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.