HYDRANAL®-Methanol dry reagent for volumetric one-

Back
Catalog number: 34741-4X2.5L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: HYDRANAL™-Methanol dry reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 000067-56-1

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: -
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,79
Teplota vzplanutí: 11 °C
MW: -
Vzorec: -
GHS-piktogramy: GHS02;GHS08;GHS06
H-věty: H301 + H311 + H331;H370;H225
P-věty: P260;P280;P284;P302 + P352;P308 + P313;P304 + P340;P301 + P330 + P331
Velikost balení: 4 x 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.