Silver sulfate-Sulfuric acid solution for COD dete

Back
Catalog number: 34629-2.5L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Silver sulfate-Sulfuric acid solution for COD determination according to DIN 38409, part 41, solution (volumetric)
Další názvy:
Registrační číslo CAS: NOT APPLICABLE

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: -
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 1,85
Teplota vzplanutí: -
MW: -
Vzorec: -
GHS-piktogramy: GHS09;GHS05
H-věty: H410;H314
P-věty: P284;P280;P260;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 2.5L
Typ balení: Skleněná lahev

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Upozornění: Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání je prodej uvedené chemikálie možný jen po zaslání vyplněného "Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin", který naleznete zde: www.labicom.cz/o-nas/legislativa. Vyplněné prohlášení zašlete na email: objednavky@hpst.cz.