Cyclohexane CHROMASOLV® for pesticide residue anal

Back
Catalog number: 34496-2.5L
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Cyclohexane CHROMASOLV® for pesticide residue analysis
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 000110-82-7

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.5% (GC)
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,78
Teplota vzplanutí: -18 °C
MW: 84,16
Vzorec: C6H12
GHS-piktogramy: GHS07;GHS02;GHS08;GHS09
H-věty: H225;H410;H304;H336;H315
P-věty: P260;P284;P280;P210;P302 + P352;P308 + P313;P304 + P340;P301 + P330 + P331
Velikost balení: 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.