Sodium hydroxide pellets, semiconductor grade, 99.

Back
Catalog number: 306576-100G
Manufacturer: HONEYWELL
Availability: In the manufacturer's stock
Price on request

Popis: Sodium hydroxide pellets, semiconductor grade, 99.99% trace metals basis
Další názvy: 'Caustic soda'
Registrační číslo CAS: 001310-73-2

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: 99.99% trace metals basis
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 2,13
Teplota vzplanutí: -
MW: 40
Vzorec: HNaO
GHS-piktogramy: GHS05
H-věty: H290;H314
P-věty: P260;P280;P301 + P330 + P331;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 100g
Typ balení: Plastic Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.