Hydrogen peroxide solution 50 wt. % in H2O, stabi

Zpět
Katalogové číslo: 516813-4L
Výrobce: HONEYWELL
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Cena na vyžádání

Popis: Hydrogen peroxide solution 50 wt. % in H2O, stabilized
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 007722-84-1

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.9%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 1.1 - 1.3
Teplota vzplanutí: -
MW: 34,01
Vzorec: H2O2
GHS-piktogramy: GHS07;GHS03;GHS05
H-věty: H302;H314;H272;H413;H335
P-věty: P284;P280;P210;P260;P304 + P340;P301 + P330 + P331;P305 + P351 + P338;P308 + P313;P302 + P352
Velikost balení: 4L
Typ balení: Plastová lahev

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Upozornění: Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání je prodej uvedené chemikálie možný jen po zaslání vyplněného "Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin", který naleznete zde: www.labicom.cz/o-nas/legislativa. Vyplněné prohlášení zašlete na email: objednavky@hpst.cz.

Stáhnout PDF