Petroleum ether CHROMASOLV® for pesticide residue

Zpět
Katalogové číslo: 34491-2.5L
Výrobce: HONEYWELL
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Cena na vyžádání

Popis: Petroleum ether CHROMASOLV® for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 oC
Další názvy: Petroleum benzin
Registrační číslo CAS: 064742-49-0

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?98%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0.647 - 0.650
Teplota vzplanutí: -30 °C
MW: -
Vzorec: -
GHS-piktogramy: GHS07;GHS08;GHS09;GHS02
H-věty: H315;H336;H304;H411;H225;EUH066
P-věty: P210;P243;P280;P260;P301 + P330 + P331;P302 + P352;P304 + P340;P308 + P313
Velikost balení: 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Stáhnout PDF