2-Butanone puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eu

Zpět
Katalogové číslo: 33407-4X2.5L
Výrobce: HONEYWELL
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Cena na vyžádání

Popis: 2-Butanone puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ?99.5% (GC)
Další názvy: Ethyl methyl ketone; MEK; Methyl ethyl ketone
Registrační číslo CAS: 000078-93-3

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.5% (GC)
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,805
Teplota vzplanutí: -
MW: 72,11
Vzorec: C4H8O
GHS-piktogramy: GHS02;GHS07
H-věty: H319;H336;H225;EUH066
P-věty: P280;P260;P304 + P340;P305 + P351 + P338;P308 + P313
Velikost balení: 4 x 2.5L
Typ balení: Glass Bottle

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Stáhnout PDF