Acetone Laboratory Reagent, >99.5%

Zpět
Katalogové číslo: 179973-4L
Výrobce: HONEYWELL
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Cena na vyžádání

Popis: Acetone Laboratory Reagent, ?99.5%
Další názvy:
Registrační číslo CAS: 000067-64-1

Certificate of Analysis naleznete zde: www.lab-honeywell.com/coa/

Čistota: ?99.5%
Skladovací teplota: RT
Hustota (g/cm3): 0,791
Teplota vzplanutí: -17 °C
MW: 58,08
Vzorec: CH3COCH3
GHS-piktogramy: GHS02;GHS07
H-věty: H319;H336;H225;EUH066
P-věty: P280;P210;P260;P308 + P313;P305 + P351 + P338;P304 + P340
Velikost balení: 4L
Typ balení: Skleněná lahev

Poznámka: Dobu dodání chemikálií Vám pošleme s potvrzením objednávky. Dostupnost položky musíme ověřit u výrobce.

Upozornění: Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání je prodej uvedené chemikálie možný jen po zaslání vyplněného "Prohlášení zákazníka k prekurzorům výbušnin", který naleznete zde: www.labicom.cz/o-nas/legislativa. Vyplněné prohlášení zašlete na email: objednavky@hpst.cz.

Stáhnout PDF